Doktoranderna i forskarskolan SEMLA kommer att lägga fram sina avhandlingar vid de universitet där de är antagna. Planerat disputationsår: 2022.