Kontakt

All personal

Lista över samtliga anställda vid Institutionen för språkdidaktik.

Administration

Översikt av ansvarsområden och medarbetare inom institutionens administrativa grupp.

Studentexpedition

Om Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution är du välkommen att ta kontakt med våra utbildningsadministratörer.

Studievägledning

Studievägledning för dig som har Institutionen för språkdidaktik (ISD) som programansvarig institution eller som vill söka våra kurser eller program.

Studera utomlands

Att studera en period utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö. Vår internationella koordinator kan svara på dina frågor om utlandsstudier.

Utbildningsansvariga

Institutionens utbildningsansvariga och deras respektive ansvarsområden.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Studentexpeditionen

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736