Kontakt

Kontakt

Vi är cirka 130 personer som arbetar på Institutionen för språkdidaktik. Administratörer, doktorander, forskare, lärarutbildare, utbildningsansvariga med flera. Kontakta oss gärna om det är något du undrar över.

Utbildningsadministratörer

Har du frågor om exempelvis betyg och registrering? Då kan våra utbildningsadministratörer hjälpa dig.

Internationell koordinator

Funderar du på att studera utomlands en tid? Boka tid för ett samtal med vår internationella koordinator.

Studievägledare

Behöver du prata om hur det går med dina studier? Vill du söka till våra kurser eller program? Kontakta våra studievägledare.

Utbildningsansvariga

Programansvariga och studierektorer har det övergripande ansvaret för utbildningarna vid Institutionen för språkdidaktik.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736