Om oss

Frescati Södra Huset

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Större delen av Institutionen för språkdidaktik finns på plan 9 i hus E i Södra Huset (blå höghusen). Där hittar du vår studentexpedition, utbildningsansvariga och de flesta av våra lärarutbildare.

Om oss

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vår kärnverksamhet inbegriper såväl forskning som utbildning. Vårt utbildningsuppdrag är omfattande och består av undervisning inom fristående kurser, lärarutbildningar och uppdragsutbildningar. Institutionen är programansvarig institution för Grundlärarprogrammets inriktning mot åk F-3 samt för Ämneslärarprogrammets inriktning mot språk. Utbildning ges inom två huvudområden på grundnivå och avancerad nivå, språkdidaktik och svenska som andraspråk. På forskarnivå ges utbildning inom språkdidaktik

Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska, moderna språk samt inom flerspråkighet, språkinlärning, språkutveckling, läs- och skrivutveckling och litteracitet.

Till institutionen hör även flera fristående enheter som till viss del deltar i institutionens undervisningsverksamhet samt delar en del av administrationen.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Studentexpeditionen

LEDNING

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736