Referensgruppen har deltagit i bedömningar av ansökningar till forskarskolan SEMLA och fungerat som rådgivare kring forskarskolans uppläggning. De kommer att vara engagerade i forskarskolans aktiviteter som föreläsare och deltagare i seminarier etc. De kommer även att anlitas som läsare av doktorandernas texter under de kommande åren.