SEMLA - Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för ämnesdidaktik
  4. SEMLA - Forskarskola i lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska
SEMLA

Höstterminen 2018 startade vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en ny forskarskola för lärarutbildare. Lärare inom lärarutbildningen följer ett fyraårigt forskningsprogram med inriktning mot språkdidaktik. Temat är svenska och engelska i ett flerspråkighetsperspektiv.

Programmet fokuserar på två övergripande frågor:

  • Vilka är tillgångarna och utmaningarna när det gäller lärande, undervisning och bedömning av svenska och engelska i ett flerspråkigt samhälle och en flerspråkig skola?
  • Hur verkar skolan i sitt utbildningsuppdrag när det gäller dessa två språk, som används alltmer parallellt med varandra och där flera andra språk dessutom samexisterar?

De forskarstuderande lärarutbildarna följer forskarutbildningen vid något av de tre deltagande universiteten - Stockholms universitet, Göteborgs universitet eller Umeå universitet - och arbetar med specifika frågeställningar som relaterar till dessa övergripande frågor.

Research plan in English (pdf, 165 Kb)

I augusti 2018 samlades de nya doktoranderna och styrgruppen för forskarskolan SEMLA för uppstart.

I augusti 2018 samlades de nya doktoranderna och styrgruppen
för forskarskolan SEMLA för uppstart.

Kontakt

Camilla Bardel
Koordinator
Professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Margareta Skoglund Ålin
Administratör
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Styrgrupp

Stockholms universitet
Camilla Bardel
Professor i moderna språk med didaktisk inriktning
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6779

Göteborgs universitet
Gudrun Erickson
Professor i pedagogik med inriktning mot språk och bedömning
gudrun.erickson@ped.gu.se
031-786 2453

Göteborgs universitet
Liss Kerstin Sylvén
Professor i ämnesdidaktik med inriktning mot språk
lisskerstin.sylven@ped.gu.se
031-786 2388
0706-946263 

Umeå universitet
Eva Lindgren
Professor i språkdidaktik
eva.lindgren@umu.se
090-786 95 84