Utbildning

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi bedriver undervisning inom lärarutbildningen och erbjuder även fristående kurser och olika former av kompetensutveckling. Våra huvudområden är språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Besök oss gärna i Södra Huset i hus E. Studentexpeditionen hittar du på plan 9, där även utbildningsansvariga och de flesta av våra lärarutbildare har sina arbetsrum.

Färdiga lärare får diplom

Du som tar ut en lärarexamen inbjuds samma år till en magisterpromotion, men du måste själv, i god tid, ansöka om examensbevis.

VFU - den viktiga praktiken

En del av lärarutbildningen görs på förskola eller skola. VFU:n är en obligatorisk och viktig del av din utbildning till lärare. Det är då praktik och teori knyts samman.