Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Christina Hedman - puff

Skolministeriet om undervisning i modersmål

I skånska Hörby har Sverigedemokraterna halverat anslaget till modersmålsundervisningen. Sveriges Radios Skolministeriet tar reda på vad som händer nu. I programmet medverkar Christina Hedman, professor i svenska som andraspråk vid Institutionen för språkdidaktik.

Språklärare - fortbilda dig i språkdidaktisk forskning

Språklärare - fortbilda dig i vår!

Vid Institutionen för språkdidaktik ges senare i vår två fristående kurser på avancerad nivå i språkdidaktisk forskning. Kurserna är öppna för sen anmälan - anmäl dig senast 17 mars.

Sommarkurser 2019

Läs en sommarkurs på distans

Vill du fördjupa dina kunskaper i något ämne? Institutionen för språkdidaktik ger i år fyra sommarkurser som vänder sig både till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet.