Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Information inför ny termin

Välkommen att plugga hos oss

Snart börjar vårterminen 2019. På webbsidan www.isd.su.se/VT19 finns viktig information för dig som ska studera vid Institutionen för språkdidaktik. Ditt schema hittar du på din kurssida.

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp - US155U

Ny kurs för personal i förskoleklass

Kursen behandlar läs-, skriv- och matematikinlärning samt barns kommunikation och språkutveckling, med fokus på flerspråkiga elever. Nästa kurs startar i februari. Anmäl dig senast 23 januari.

Vera Forsby

Spännande VFU-upplevelse i Nya Zeeland

Att göra sin praktik utomlands är en ovärderlig erfarenhet, menar grundlärarstudenten Vera Forsby. Läs hennes inspirerande reserapport från "down under".