Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp - US155U

Höstkurs för dig som jobbar i förskoleklass

Kursen behandlar barns kommunikation och språkutveckling, med fokus på nyanlända och flerspråkiga elever. Det finns platser kvar på höstens kurs som startar den 25 september.

Lärare - puff

Lär dig mer om språkdidaktisk forskning

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du som är språklärare fortbilda dig i språkdidaktisk forskning. Höstens kurser startar i november och är nu öppna för sen anmälan. Ansök senast 1 oktober!

Gruppsamtal

Vad sker när lärare diskuterar i grupp?

Per Blomqvist vid Institutionen för språkdidaktik disputerade i juni 2018 om bedömningssamtal i svenska. Tidningen Gymnasiet följer nu upp detta med en intervju.