Institutionen för språkdidaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
Information inför ny termin

Välkommen att studera hos oss

Nu börjar snart en ny termin. På vår webbsida www.isd.su.se/HT18 hittar du viktig information för dig som ska studera vid Institutionen för språkdidaktik (ISD).

Kom ihåg att webbregistrera dig

Kom ihåg att registrera dig

Webbregistreringen är öppen 10 - 21 augusti. Du som blivit antagen till höstterminen måste själv registrera dig på den kurs du ska gå. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.

Karin Sandwall

Karin leder viktig utredning om sfi

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur sfi behöver förändras. Särskild utredare blir Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).