Forskning

Forskningsområden

Språkdidaktik är ett brett, flervetenskapligt ämne. Vid institutionen bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk.

Högre seminariet

Vid institutionens högre seminarier presenteras och diskuteras pågående såväl som avslutad forskning, både av institutionens forskare och doktorander och av forskare som gästar Institutionen för språkdidaktik.

Utbildning på forskarnivå

Institutionen för språkdidaktik har utbildning på forskarnivå sedan 1 juli 2008 och deltar i flera nationella och regionala forskarskolor. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som uppfyller dels villkor för grundläggande behörighet, dels villkor för särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

KONTAKT

Studierektor för
utbildning på forskarnivå

Tore Nilsson, universitetslektor
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736

Examinator
Camilla Bardel, professor
camilla.bardel@isd.su.se
08-1207 6723

Utbildningsadministratör
Margareta Skoglund Ålin
margareta.skoglund.alin@isd.su.se
08-1207 6683

Humanistiska fakultetens forskarskola

e-publicering, DiVA, mallar

Stockholms universitetsbibliotek

dina rättigheter som doktorand

Universitets- och högskoleverkets doktorandhandbok

su:s forskning presenteras

Öppna föreläsningar SU