Forskning

Vi forskar inom språk- och litteraturdidaktik

Vid Institutionen för språkdidaktik bedrivs språk- och litteraturdidaktisk forskning i svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk. Fokus ligger på flerspråkighet, språkundervisning och språkinlärning samt språkutveckling, till exempel läs- och skrivutveckling.

Tjänster och stöd för forskare

Stockholms universitetsbibliotek

DiVA vid Stockholms universitet

Sök efter publikationer i DiVA