Utbildning

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi bedriver undervisning inom lärarutbildningen och erbjuder även fristående kurser och olika former av kompetensutveckling. Våra huvudområden är språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Besök oss gärna i Södra huset i hus E på plan 9.

Studentadministration i coronatider

Vad gäller nu vid ISD?

Institutionen för språkdidaktik har övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Därför kan du inte besöka våra studievägledare och utbildningsadministratörer.

Nu kan du anmäla dig till hösten 2020.

Nu kan du anmäla dig till hösten 2020

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli grundlärare för de yngsta barnen eller ämneslärare i språk. Vi ger även kurser i språkdidaktik och svenska som andraspråk.

VFU - den viktiga praktiken

VFU - Utbildningspuff

En del av lärarutbildningen görs på förskola eller skola. VFU:n är en obligatorisk och viktig del av din utbildning till lärare. Det är då praktik och teori knyts samman.

Färdiga lärare får diplom

Magisterpromotion - Utbildningspuff

Du som tar ut en lärarexamen inbjuds samma år till en magisterpromotion där du får ta emot ett diplom. Ansök i god tid om ditt examensbevis.

Studentadmin i coronatider
Dagens schema vid Institutionen för språkdidaktik
Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Lilian Thuram om rasism

Stockholms universitets hedersdoktor Lilian Thuram svarar på frågan om hur han ser att lärare i Sverige kan arbeta mot rasism. (Film: Nicole Thorén)