Utbildning

$rs.common.aria.labels.play.video Bli en vass lärare (Anna och Philips tips)

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik

Institutionen för språkdidaktik tillhör den Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Vi bedriver undervisning inom lärarutbildningen och erbjuder även fristående kurser och olika former av kompetensutveckling. Våra huvudområden är språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Minor Field Studies

Ny utlysning av MFS-stipendier

Nu kan du ansöka om ett MFS-stipendium för att göra fältstudier utomlands till ditt självständiga arbete. Du som söker nu genomför din fältstudie under vårterminen 2021. Ansök senast 15 oktober.

Zoom

Zoom-guide för dig som läser på distans

För att kunna delta i den webbaserade undervisningen behöver du installera e-mötestjänsten Zoom på din dator. Följ våra råd om hur du använder Zoom så kommer det att gå bra.

Nu kan du anmäla dig till våren 2021

Nu kan du anmäla dig till våren 2021

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli grundlärare för de yngsta barnen eller ämneslärare i språk. Vi ger även fristående kurser samt kurser inom den nya satsningen Fler vägar in.

VFU - den viktiga praktiken

VFU - Utbildningspuff

En del av lärarutbildningen görs på förskola eller skola. VFU:n är en obligatorisk och viktig del av din utbildning till lärare. Det är då praktik och teori knyts samman.

Färdiga lärare får diplom

Magisterpromotion - Utbildningspuff

Du som tar ut en lärarexamen inbjuds samma år till en magisterpromotion där du får ta emot ett diplom. Ansök i god tid om ditt examensbevis.

Dagens schema vid Institutionen för språkdidaktik
Svenska som andraspråk vid Stockholms universitet

Lilian Thuram om rasism

Stockholms universitets hedersdoktor Lilian Thuram svarar på frågan om hur han ser att lärare i Sverige kan arbeta mot rasism. (Film: Nicole Thorén)