ULV

ULV - Utländska lärares vidareutbildning

Har du en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar
ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du komplettera dina studier inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). 

För att söka till ULV behöver du ha minst en 2-årig utländsk avslutad lärarexamen på eftergymnasial nivå eller minst en 2-årig utländsk avslutad ämnesexamen på eftergymnasial nivå som kan motsvara ett svenskt skolämne.

• Läs mer på Lärarutbildningsportalen:
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Kurssidor - ULV

Information inför hösten 2020

Kontakt ULV

ulv@su.se
08-1207 6535
Telefontid: tisdag & torsdag 10-12

Postadress:
Stockholms universitet
Områdeskansliet för humanvetenskap
Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
106 91 Stockholm