Sommarkurser

Sommarkurser

Sommarkurser 2019

Institutionen för språkdidaktik ger fyra sommarkurser som vänder sig till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet:

 • Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F
  Kursen vänder sig till verksamma lärare och studenter antagna till lärarprogrammet men ger inte undervisningsbehörighet i engelska. Kursens syfte är att du ska utveckla din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning på olika nivåer i skolan. Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.
 • Läs- och skrivinlärning, 7.5 hp - US261F
  Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen behandlar läs- och skrivinlärning hos barn med varierande förutsättningar utifrån aktuell läs- och skrivforskning, samt metoder för läs- och skrivinlärning.
 • Läs- och skrivutveckling, 7.5 hp - US262F
  Kursen riktar sig framför allt till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska.​ I kursen betonas olika arbetsformer och praktiker i läs- och skrivundervisning liksom modeller för utveckling av elevers läsförståelse och skrivande. Särskild uppmärksamhet riktas mot skolans beredskap att möta elevers förändrade läs- och skrivvanor i dagens skriftspråksintensiva och digitala samhälle.
 • SVAI: Språk, undervisning och lärande, 7.5 hp - USS104
  Kursens primära målgrupp är redan verksamma lärare och den ingår i det första av tre kurspaket som i slutändan är behörighetsgivande i svenska som andraspråk. Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv, bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling.