Kursen ges i samarbete mellan Institutionen för språkdidaktik (kursansvarig institution) och Institutionen för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Kursplan, litteraturlista, aktuell kursinformation, schema med mera finner du på Svenska som andraspråkskursernas egen webb:
Lärarlyftet II: Svenska som andraspråk för lärare i sfi, 30 hp