Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Obs: Denna utbildningsgång håller på att fasas ut. Från och med HT17 antas studenter till en ny utbildningsgång: Utbildningsgång Grundlärarprogram F-3 - antagen fr.o.m. HT17

Terminsöversikt

Termin 1 Ämneskurser (svenska, matematik), VFU I, UVK
Termin 2 Ämneskurs (svenska), VFU II, UVK
Termin 3 Ämneskurser (matematik, SO)
Termin 4 Ämneskurser (naturvetenskap och teknik, engelska)
Termin 5 VFU III, Ämneskurser (matematik, naturvetenskap och teknik eller SO)
Termin 6 UVK, Självständigt arbete I
Termin 7 UVK
Termin 8 VFU IV, Självständigt arbete II

 

Utbildningsgång

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1

US103G Svenska för grundlärare F-3 I, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USVFG1 Verksamhetsförlagd utbildning I, 2.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UM2201

Matematik I för grundlärare F-3, 7.5 hp

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UCG01K Utbildningens historia och plats i samhället, 5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Termin 2

DIG01K Teorier om lärande och individens utveckling, 7.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
US203G Svenska för grundlärare F-3 II, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USVFG2 Verksamhetsförlagd utbildning II, 5 hp Institutionen för språkdidaktik
JUL103 Juridik och etik i skolans värld, 2.5 hp Juridiska institutionen

 

Termin 3

UM2204

Matematik II för grundlärare F-3, 15 hp

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
HVF3SO Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

 

Termin 4

UM3102 Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp (period A-B)
Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp (period C-D)
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
ENGLF3 Engelska för grundlärare F-3, 15 hp Engelska institutionen

 

Termin 5

USV33G Verksamhetsförlagd utbildning III, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UM5103 Matematik III för grundlärare årskurs F-3, 7.5 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM3103

Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
CHSO2V Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

 

Termin 6

FI100L Kunskap, vetenskap och forskningsmetodik, 7.5 hp Filosofiska institutionen
UQ002K Specialpedagogik - Grundlärarprogrammet, 7.5 hp Specialpedagogiska institutionen
USX11G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
HVF3SG

Självständigt arbete i SO-didaktik för grundlärare F-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
UM6010

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 inriktning undervisning i de naturvetenskapliga ämnena, I, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM6011

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 inriktning undervisning i matematik, I, 15 hp

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

 

Termin 7

UCG20K Utvärdering och utvecklingsarbete i undervisning och skola, 4 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
NSNK03 Framträdande och retorik, 3.5 hp Institutionen för svenska och flerspråkighet
UB211A Sociala relationer i skolan, grundlärare: F-3, 7.5 hp Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
US150G Ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning för F-3, 15 hp Institutionen för språkdidaktik

 

Termin 8

US4VFG Verksamhetsförlagd utbildning IV, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USX02G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
UM9022

Undervisning i matematik, grundskolans år F-3, Självständigt arbete II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM9023

Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, grundskolans år F-3, Självständigt arbete, II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
HVF3SA Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, II, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik