Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring utbildningen, men Institutionen för språkdidaktik är din programansvariga institution under hela studietiden.

Terminsöversikt

Termin 1 Ämneskurs (svenska), UVK I - Skolan i samhället
Termin 2 Ämneskurser (matematik, engelska), VFU I
Termin 3 Ämneskurser (naturvetenskap och teknik, matematik)
Termin 4 Ämneskurser (SO, svenska), UVK II - Eleven i skolan
Termin 5 forts. UVK II, VFU II, Ämneskurs (matematik)
Termin 6 Självständigt arbete I, Ämneskurser (naturvetenskap och teknik eller SO)
Termin 7 Ämneskurs (svenska), UVK III - Undervisning och utvecklingsarbete
Termin 8 VFU III, Självständigt arbete II

 

Utbildningsgång

Eftersom denna utbildningsgång startade för första gången höstterminen 2017 kommer länkar till kurssidorna att läggas upp efter hand som de nya kurserna blir klara, dock senast två månader innan kursstart.

Se vilka kurser du läser varje termin:

Termin 1

US103G Svenska för grundlärare F-3 I, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
UCG32K Skolan i samhället, 15 hp Institutionen för pedagogik och didaktik


Termin 2

UM2201 Matematik I för grundlärare F-3, 7.5 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
USEF1G Engelska i klassrummet för Grundlärarprogrammet F-3, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
ENG2F3 English language proficiency for preschool class and school years 1-3, 7.5 hp Engelska institutionen
USVF1G Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 3

UM3112

Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp
(period A-B)

Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp
(period C-D)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UM2204

Matematik II för grundlärare F-3, 15 hp
(period A-B)

Matematik II för grundlärare F-3, 15 hp
(period C-D)

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Termin 4

HVF31S Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen år F-3, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
US213G Svenska för grundlärare F-3 II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UCG38K Eleven i skolan, 22.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik


Termin 5

UCG38K Forts. Eleven i skolan, 22.5 hp Institutionen för pedagogik och didaktik
USVF2G Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
UM5103 Matematik III för grundlärare F-3, 7.5 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik


Termin 6

USX21G

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
HVXXXX

Självständigt arbete i SO-didaktik för grundlärare F-3, I, 15 hp

eller

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
UMXXXX

Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 inriktning undervisning i de naturvetenskapliga ämnena I, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UMXXXX Självständigt arbete inom grundlärarprogrammet F-3 inriktning undervisning i matematik, 15 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UMXXXX

Naturvetenskap och teknik för grundlärare II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
HVXXXX Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs F-3, valbar kurs, 15 hp Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik


Termin 7

USXXXX Svenska för grundlärare F-3 III, 7.5 hp Institutionen för språkdidaktik
USXXXX Undervisning och utvecklingsarbete, 22.5 hp Institutionen för språkdidaktik


Termin 8

USXXXX Verksamhetsförlagd utbildning III, 15 hp Institutionen för språkdidaktik
USXXXX

Självständigt arbete i språkdidaktik för grundlärare F-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för språkdidaktik
HVXXXX

Självständigt arbete i samhällsorienterande ämnen för grundlärare F-3, II, 15 hp

eller

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
UMXXXX

Undervisning i naturvetenskapliga ämnen, grundskolans år F-3, Självständigt arbete, II, 15 hp

eller

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
UMXXXX Undervisning i matematik, grundskolans år F-3, Självständigt arbete II, 15 hp Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik