Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning är Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen består av tre delkurser:

  1. Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4.5 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)
  3. Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Kursen ges ej VT19.