Programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning årskurs 4-6 är
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.

Kursen består av tre delkurser:

  1. Läs- och skrivutveckling ur ett didaktiskt perspektiv, 4.5 hp (ges av Institutionen för språkdidaktik)
  2. Sociolingvistik, språkhistoria och grannspråk, 4.5 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)
  3. Språkanalys med svensk fonologi och grammatik, 6 hp (ges av Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: