Kursplan

Övriga kursdokument finner du på delkursernas olika kurssidor:

  1. Perspektiv på barns språkutveckling, 3 hp
  2. Läs- och skrivundervisning i teori och praktik, 6 hp
  3. Svenska språkets uppbyggnad, 6 hp
     

Delkurs 1: Perspektiv på barns språkutveckling, 3 hp

Delkurs 2: Läs- och skrivundervisning i teori och praktik, 6 hp

Delkurs 1 ger en introduktion till barns språkutveckling i tal och skrift i samhälls-, skol- och individperspektiv med inriktning mot grundskolans yngre åldrar. Tonvikt läggs vid språk- och litteracitetsutveckling i det flerspråkiga och mångkulturella samhället.

Delkurs 2 behandlar språk-, läs- och skrivlärande hos barn med varierade förutsättningar utifrån olika forskningsperspektiv. Dessa relateras till olika undervisningsmetoder och modeller utifrån både ett första- och andraspråksperspektiv.

Kurslitteratur delkurs 1 och 2  |  Betygskriterier delkurs 1 och 2

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2  |  Grupp 3  |  Grupp 4  |  Grupp 5
 

Information med anledning av coronaviruset

Stockholms universitet har nu övergått till distansundervisning och lokalerna på campus är bara öppna för anställda. Läs mer om vad som gäller vid Institutionen för språkdidaktik: