Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursen riktar sig till dig som arbetar i skolans tidigare år och som söker kompetensutveckling och/eller behörighet i svenska. Kursen ger tillsammans med US261FUS262F och US264F behörighet i svenska för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt 4-6 och kan läsas tillsammans eller var och en för sig.

Schema VT20
Grupp 1  |  Grupp 2
 

Information inför våren 2020

  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 7-13 januari. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med dina lärare via lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.