Kursen är helt nätbaserad utan fysiska träffar och kräver tillgång till headset och webbkamera. Undervisningsspråket är engelska.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Kursens syfte är att du ska utveckla din medvetenhet om vanliga "problemområden" i engelska, samt din förmåga att arbeta kommunikativt med grammatik och uttal i din undervisning på olika nivåer i skolan.

  • Kursen kan inte tillgodoräknas som en del av grundlärarprogrammets kurser i engelska, ej heller som en behörighetsgivande kurs.

Information inför sommaren 2019

  • Kursen ges under vecka 25-34, på halvfart.
  • Kursen ges helt på distans utan några fysiska träffar på campus. Tillgång till dator med internetuppkoppling samt headset med mikrofon är en förutsättning för att kunna delta i kursen.
  • Innan kursstart måste du webbregistrera dig, följ instruktioner på sidan Registrering.
  • Webbregistreringen är öppen 13-26 maj. Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
  • Efter kursstart kommunicerar du med din lärare via lärplattformen Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto.
  • Kurslitteraturen har anmälts till Akademibokhandeln Frescati, Campusbutiken Frescati samt till universitetets bibliotek.