Kursen ges i samverkan med verksamma lärare i kommunala och fristående skolor.

Kursplan  |  Kurslitteratur  |  Betygskriterier

Schema VT19
Engelska/spanska | Svenska 1 |  Svenska 2 | Svenska som andraspråk

Gruppindelningen baseras på ditt förstaämne.