Flera institutioner vid Stockholms universitet samarbetar kring din utbildning till ämneslärare i språk, men Institutionen för språkdidaktik (ISD) är din programansvariga institution under hela studietiden.

Praktisk information från din studievägledare:

Välkommen till Institutionen för språkdidaktik (2606 Kb)

Välkommen till ämneslärarprogrammet: 

 

I filmen uppmanas du att i en så kallad Padlet skriva ner dina tankar om varför du vill bli språklärare och vad du tycker är viktigt med undervisningen i skolan. Här är länken dit: Ämneslärare i språk HT20

Information från din VFU-studierektor:

Introduktion till Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) - ämneslärare (442 Kb)

Tips inför din första VFU-kurs:

 

 

Välkommen till Språkstudion:


Välj svensk eller engelsk textning vid CC-ikonen.

Studentföreningar: