Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

- Var nyfiken och ta för dig! Lärarstudenten Christian tipsar inför din VFU.

Vad gäller för VFU:n nu i coronatider?

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du under vårterminen 2020 inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Karin Boberg

Många VFU-studenter tas ändå emot

- Vi är otroligt tacksamma att så många studenter trots allt tas emot och får vara med under handledning, säger VFU-studierektor Karin Boberg vid Institutionen för språkdidaktik till Lärarnas tidning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en obligatorisk och viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman. Det är din möjlighet att få ta del av lärarvardagen och få insikt i hur verksamheten ser ut i olika delar av skolväsendet.

Du kan ansöka om att göra din VFU i utlandet

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. Ansökan ska lämnas in senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen.

Notiser

Kontakt

VFU-studierektor vid ISD

Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

Minna gjorde VFU i Bryssel

Studenthandboken

Stockholms universitets studenthandbok ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till.

Studenthandboken håller på att uppdateras. En ny version för HT20/VT21 kommer att publiceras inför starten av höstterminen.