Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

- Var nyfiken och ta för dig! Lärarstudenten Christian tipsar inför din VFU.

Vad gäller för höstens VFU?

Institutionen för språkdidaktiks VFU-kurser kommer att genomföras som planerat.

Om du av covid-19-relaterade skäl inte kan göra din VFU kan du ansöka om dispens att bli examinerad vid nästa VFU-kurstillfälle. För information och dispensansökan kontakta din studievägledare: studievagledare@isd.su.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en av hörnstenarna i lärarutbildningen. Den skapar tillsammans med den universitetsförlagda delen en helhet. Under VFU kommer du att få praktisera dina teoretiska kunskaper och utveckla din förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av en VFU-handledare.

Du kan ansöka om att göra din VFU i utlandet

Det finns flera möjligheter att genomföra VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) i utlandet, beroende på vilken lärarutbildning du går och var du befinner dig i din utbildning. Ansökan ska lämnas in senast 15 mars inför höstterminen och senast 15 september inför vårterminen.

Notiser

Kontakt

VFU-studierektor vid ISD

Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

Minna gjorde VFU i Bryssel

Studenthandboken

Studenthandboken HT20-VT21

Stockholms universitets studenthandbok ger en samlad översikt över sådant som är bra att känna till.