Om du inte registrerat dig i tid riskerar du att förlora din plats.
Webbregistreringen för höstterminen 2020 är öppen 10-17 augusti - om inte annat anges på din kurssida:

Du måste vara behörig för att kunna registrera dig.
Förkunskapskraven för din kurs anges i kursplanen, som du hittar på kurssidan.

Aktivera ditt universitetskonto

För att kunna webbregistrera dig måste du ha aktiverat ditt universitetskonto:

Hur webbregistrerar jag mig?

Registrera dig i Ladok under Aktuell utbildning.

Observera:

  • Om du läser flera kurser ska du registrera dig till varje kurs.
  • Du kan bara registrera dig på kurser som du antagits till.
  • Omregistrering kan inte ske genom webbregistrering - kontakta istället utbildningsadministratören för kursen.

Vid problem med registreringen, kontakta utbildningsadministratören för din kurs: Utbildningsadministration