Vårterminen 2016 har 10-talet lärarstudenter från Institutionen för språkdidaktik och Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik valt att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i utlandet, på svenska skolor i Spanien och Frankrike.

Liksom utresande studenter i höstas inbjöds även dessa studenter av lärarutbildningsinstitutionerna till ett förberedelseseminarium med Den Globala Skolan (DGS) och Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Johanna Lund Rockliffe från Den Globala Skolan förmedlade tankeväckande stoff till studenterna.
Johanna Lund Rockliffe från Den Globala Skolan förmedlade tankeväckande stoff till studenterna.


Några av de medverkande studenterna har satt upp en blogg där man kan följa deras VFU-tid på svenska skolan på Gran Canaria: Kristina & Malin. VFU på Gran Canaria