När jag hörde att det fanns möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands blev jag direkt förtjust i idén att tillbringa flera veckor på en svensk utlandsskola. Detta lät för mig som ett spännande kulturellt äventyr.

Vid själva skolvalet fanns det tre faktorer som jag måste ta hänsyn till:

  1. Det var nödvändigt för mig som ämneslärarstudent att det erbjöds undervisning från årskurs 7 och uppåt (de flesta utlandsskolor går bara upp till årskurs 6).
  2. Skolan skulle ligga inom Europa (eftersom jag hade tänkt att ta med min man och våra tre barn kunde resan inte vara för besvärlig).
  3. Skolan skulle gärna ligga längre söderut för att vi ville komma undan vintern i några veckor.

Längtade efter en mindre skola

Utan att jag tidigare hade besökt ön var mitt första val den svenska utlandsskolan i Palma de Mallorca. Detta eftersom de inte bara erbjuder högstadieundervisning inom mitt förstaämne svenska som andraspråk utan även i tyska, som är mitt andraämne och modersmål. Efter att jag hade gjort min första VFU på en SFI-skola i Stockholm med drygt 500 elever längtade jag efter en mindre skola och möjligheten att kunna ta mer hänsyn till elevernas individuella behov.

Det visade sig dock vara problematiskt att hitta en skola till våra egna skolpliktiga barn eftersom Svenska skolan på Mallorca förutsätter att barn vistas minst sex månader i skolan. Men där det finns en svensk skola finns det också andra internationella skolor och slutligen hittade vi platser på Tyska skolan till våra barn som är tvåspråkiga. Boende och flyg kunde snabbt hittas och priserna var under lågsäsong (januari/februari) förhållandevis överkomliga, så i slutet av januari kunde äventyret börja!

Efter bara några dagar besannade sig dock ett tysk ordspråk: "Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt!" (För det första kommer det annorlunda, för det andra än vad man hade tänkt sig):

Redan vädret var annorlunda än förväntat. Februari är den månad då det brukar regna som mest och år 2018 var vintern, liksom överallt i Europa, extremt kall. För det mesta låg temperaturen kring sex-åtta grader. I Svenska skolan kändes det ännu kallare eftersom klimatet är fuktigt och husen är dåligt isolerade och bara tar hänsyn till årets varma månader.

Undervisning på distans

Men det som irriterade mig mer var insikten att högstadieundervisning i Svenska skolan i Palma bara bedrivs på distans. Eleverna från årskurs 7-9 kommer varje morgon till skolan men de följer distansundervisningen på nätet, det vill säga undervisningsplanering, prov, övningar och allt annat levereras från en skola i Stockholm och under undervisningstiden jobbar eleverna med detta material. Jag anade - och det bekräftades också omgående från den didaktiska institutionen i Stockholm - att detta sätt att undervisa inte skulle kunna godkännas som klassrumsundervisning inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Det som återstod var alltså vuxenutbildningen. Den terminen jag var i Palma var det dock väldigt få elever som hade anmält sig dit och med bara en kurs som genomfördes på eftermiddagen kunde jag inte uppnå mina föreskrivna undervisnings- respektive auskultationstimmar.

Min programkoordinator från Stockholms universitet föreslog då att jag skulle komplettera de resterande timmarna på en annan skola i mitt andraämne (i mitt fall på en tysk skola eftersom jag redan hade läst första terminen i tyska). Tack och lov fick jag omgående och utan stora byråkratiska hinder möjligheten att undervisa tyska som främmande språk på den Tyska skolan i Palma/El Arenal. På det sättet fick jag även insyn i en helt annan skoltyp och andra läroplaner. Men inte bara det, skillnaderna blev också tydliga när det gäller de vardagliga rutinerna, didaktik och lärarnas ledarskap. Att kunna jämföra dessa olika ingångar och observera resultaten var väldigt lärorikt för förståelsen av läraryrket - och dessutom ett spännande kulturellt äventyr.

FACIT: Den Svenska skolan i Palma de Mallorca är en fin och tilltalande svensk utlandsskola som lämpar sig för grundskolelärarstudenter. Vill man resa utan galonisar i bagaget rekommenderas varmt att inte åka dit under månaderna januari/februari.

Lara Scholler

Lärare vid Svenska skolan i Palma de Mallorca i februari 2018.