Första MFS-stipendiaten vid Institutionen för språkdidaktik, Martina Brodin, är nu i full gång med sitt materialinsamlande i Turkiet och sänder en glad hälsning därifrån. Hon uppmanar alla intresserade studenter att ta chansen och söka ett MFS-stipendium.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram för studenter med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska du i ett utvecklingsland samla material till ditt självständiga arbete på avancerad nivå.

Att få skriva sin uppsats i en annan miljö, kultur och klimat är en upplevelse för livet. Men det är viktigt att du har god framförhållning för fältstudiearbetet så du hinner läsa in dig och att det inlästa får chansen att mogna.

Vill du veta mer om MFS?

Du som har Institutionen för språkdidaktik som hemvist och vill veta mer om MFS-stipendium, kontakta internationella koordinatorn Suk-hi Cho: international@isd.su.se