Ett 40-tal utbytesstudenter inom lärarutbildning och utbildningsvetenskap fick den 31 augusti 2016 ett varmt välkomnande till Stockholms universitet av lärarutbildningen och av sina faddrar.

Paul Andrews från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik gav en personlig vinkling på Sverige och Stockholm och det svenska.

Därefter fick studenterna information om olika funktioner till stöd för studenter vid universitetet, såsom Studie- och språkverkstaden, Studenthälsan och Academic Writing Service. Studentkårens lärarutbildningsbevakare berättade om sin funktion och till sist gavs tips om sociala aktiviteter, till exempel höstens internationella caféer.