2010-2013 har Institutionen för språkdidaktik (ISD) deltagit i ett EU Comenius-projekt vid namn European Literacy and Citizenship, ELICIT.

Projektgruppen har bestått av 16 partners (lärare, representanter från lärarorganisationer, lärarfortbildare, skolmyndighetspersonal, skolinspektörer med flera) från åtta europeiska länder (Belgien, Bulgarien, Frankrike, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige, Ungern).

Syftet med projektet har varit att skriva fram vikten av ungdomars och vuxnas aktiva delaktighet i den gemensamma europeiska regionen; att ungdomar och vuxna känner sig som europeiska medborgare och ser det som viktigt att vilja och kunna engagera sig för demokrati och medborgarrättighetsfrågor i Europa.

ELICIT-projektet har under projekttiden gemensamt arbetat fram fyra produkter:

  1. ett gemensamt ramverk för nyckelkompetenser gällande litteracitet och medborgarskap
  2. en ELICIT-portfölj
  3. en webbsajt med resurser och lärandematerial om språk-, kultur-, utbildnings-, filosofi-, sociala- och miljöfrågor med mera, med fokus på den europeiska kontexten: www.elicitizen.eu
  4. en kurs för lärarstudenter, Common Mention for Teachers: European Literacy and Citizenship

Gå gärna in på webbsajten och ta del av materialet som redan finns där! Sidan är under uppbyggnad - kom gärna med kommentarer. Vill du registrera dig för att själv lägga in informations- och studiematerial som fokuserar frågor gällande litteracitet och medborgarskap i den europeiska kontexten är detta möjligt. Följ instruktionerna på sajten, eller kontakta webbmaster eller någon av projektets kontaktpersoner.

Mer information om 30 hp-kursen, som kommer att ges som en pilotkurs för lärarstudenter höstterminen 2014, kommer inom kort.