Ansökan

Ansökan om utlandsstudier via Institutionen för språkdidaktiks bilaterala avtal ska innehålla följande fyra dokument:

 1. Ansökningsbrev med följande information:
  - vad du ansöker om att studera
  - vid vilket lärosäte
  - vid vilken tidpunkt
  - kontaktuppgifter till dig
 2. Motivationsbrev, en A4-sida med följande information:
  - kortfattad presentation av dig själv
  - din akademiska bakgrund
  - eventuell yrkeserfarenhet
  - andra kvalifikationer du vill åberopa
  - varför du är intresserad av utlandsstudier vid just detta lärosäte och denna tidpunkt
  - varför just du är lämplig att erhålla denna studieplats
 3. Lista över preliminära kursval
  - Förslagsvis i samråd med studievägledare och internationell koordinator vid institutionen samt i enlighet med de kurser som erbjuds vid mottagande lärosäte under föreslagen termin.
 4. Studieintyg från Ladok

Behörighetskrav

Du måste ha studerat minst 60 hp vid Stockholms universitet, varav minst 30 hp vid Institutionen för språkdidaktik.

Sista ansökningsdag

 • Inför höstterminen:
  - Ansök senast 15 maj för utbytesplatser vid institutionens partneruniversitet.
  - För utbytesstudier via centrala avtal är det olika ansökningsdatum.
 • Inför vårterminen:
  - Ansök senast 15 november för utbytesplatser vid institutionens partneruniversitet.
  - För utbytesstudier via centrala avtal är det olika ansökningsdatum.

Vad händer sedan?

 • Nominering
  - Inom ett par veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit nominerad till den studieplats du har sökt.
  - Bedömningsförfarandet baserar sig på antal studiepoäng, betyg, motivationsbrev, samt möjlighet att läsa valda kurser vid aktuellt lärosäte. Vid behov kallas ansökande till intervju.
 • Innan du reser
  - Efter att du fått Letter of Acceptance från mottagande lärosäte, samt underskrift från din koordinator vid Institutionen för språkdidaktik kan du fylla i online-ansökan om Erasmusstipendium.
  - I det så kallade Learning Agreement fastställs de kurser du kommer att läsa under din studietid utomlands.
 • Under studietiden
  - Under studietiden ska du meddela internationella koordinatorn vid Institutionen för språkdidaktik om någon förändring sker angående din studieplan. Vid förändring av kursval måste ditt Learning Agreement justeras.
  - För att dina studieresultat ska tillgodoräknas vid hemkomst är det viktigt att ditt Learning Agreement stämmer.
  - Vi uppskattar reseberättelser och blogglänkar från våra utresta studenter till vår webbplats.
 • Vid hemkomst
  - Vid hemkomst ska du lämna in Ansökan om tillgodoräknande samt Rapport om utlandsstudier.