Studentliv

Studentliv - toppbild
Studiebevakare för lärarutbildningarna

Studiebevakning för lärarutbildningarna

På Stockholms universitets studentkår arbetar studiebevakaren för lärarutbildningar för att lärarstudenter ska synas och höras, på campus så väl som i beslutsfattande och beredande organ.

Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna

Föreningen Lärarstudenterna (LäS) är en ämnesförening för alla lärarstudenter vid Stockholms universitet. De anordnar olika aktiviteter samt representerar lärarstudenter med föreningens fana vid akademiska och studentikosa högtider.