Studentråd

Ta chansen att påverka din utbildning

För dig som är lärarstudent och har Institutionen för språkdidaktik som programansvarig institution finns det två studentråd:

Studentrådet F-3 är till för dig som läser på grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.

Studentrådet ÄSS finns för dig som utbildar dig till ämneslärare med inriktning mot språk.

De punkter som diskuteras på studentrådens möten tas senare upp i institutionsstyrelsen vid Institutionen för språkdidaktik. Där deltar bland annat prefekt, studierektor, kommunrepresentant, doktorandrepresentant och så studentrepresentant.

Om du vill engagera dig i ett studentråd eller har frågor du vill ta upp så hör av dig till oss!