Som utbildningsanordnare arbetar Institutionen för språkdidaktik kontinuerligt med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor i sina utbildningar. Vid institutionen finns Rådet för arbetsmiljö och lika villkor som träffas regelbundet och bland annat diskuterar och följer upp frågor som rör jämlikhet och jämställdhet vid institutionen.

Institutionen har också utarbetat en åtgärdsplan som syftar till att initiera och vidmakthålla jämlikhetsprocesser inom våra utbildningar, i enlighet med Stockholms universitets riktlinjer:

Handlingsplan för likabehandlingsarbete vid ISD 2020–2023 (103 Kb)

Om du känner att du som student vid Institutionen för språkdidaktik blir orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du vända dig till institutionens kontaktperson för jämlikhetsfrågor, eller till Stockholms universitets centrala jämlikhetssamordnare.

Läs också gärna institutionens handläggningsordning vid diskriminering eller trakasserier:

Handläggningsordning vid diskriminering eller trakasserier vid ISD (92 Kb)

Kontakt

Kontaktperson för jämlikhetsfrågor vid Institutionen för språkdidaktik är Dorota Lubińska, som nås via e-post: jamlikhet@isd.su.se

Stockholms universitets centrala jämlikhetssamordnare nås via e-post: jamlikhet@su.se

Om du läser en kurs vid annan institution

Som lärarstudent vid Institutionen för språkdidaktik (ISD) läser du en del av dina kurser även på andra institutioner vid Stockholms universitet. Om du upplevt diskriminering vid en annan institution än ISD ska du istället ta kontakt med den aktuella institutionen, som då är skyldig att ta hand om ditt ärende.

Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta antingen ISD:s kontaktperson för jämlikhetsfrågor eller universitetets centrala jämlikhetssamordnare.