Behörighet

Behörighet

För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighetskrav. De är uppdelade i grundläggande och särskild behörighet.

Om du vill studera till lärare måste du dels ha grundläggande behörighet, dels den särskilda behörighet som gäller för den programinriktning eller de ämnen du väljer.

Du kan bli antagen med villkor

När du söker till en kurs kan du ibland bli antagen med villkor. Det betyder att du har möjlighet att uppfylla förkunskapskravet fram till dess kursen startar. Kontrollera i ditt antagningsbesked för kursen vad som gäller för just dig!

Om du väntar på betyg från behörighetsgivande kurs, kan du ansöka om dispens från förkunskapskravet. Dispensen gäller då i högst tre veckor. Om du efter tre veckor inte uppfyller kravet, avregistreras du på kursen och får inte fortsätta.

Om du inte uppfyller förkunskapskravet i tid och har särskilda skäl för detta, kan du få dispens i högst en termin. Om du vill åberopa sjukdom ska du lämna in sjuk-/läkarintyg tillsammans med ansökan.

Förbättra dina möjligheter

Genom att göra högskoleprovet kan du förbättra dina möjligheter att komma in på kurser och program. I genomsnitt fördelas 35-40% av platserna på grundval av högskoleprovet.

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven utan du måste fortfarande vara behörig till sökt utbildning för att konkurrera om en plats genom högskoleprovet.