Institutionen för språkdidaktik är programansvarig institution för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.
Grundlärarprogram

Vi är även programansvarig institution för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk, där du kan välja att bli ämneslärare i årskurs 7-9, i gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen.
Ämneslärarprogram

Dessutom erbjuder vi kompetensutveckling i läs- och skrivundervisning och i språkdidaktik.
Fristående kurser
Kandidat/Master

Anmälan

Du anmäler dig till alla kurser och program via antagning.se
Där kan du också följa din anmälan, läsa kontrollbesked och antagningsbesked.

Din anmälan skall vara Stockholms universitets antagningsenhet tillhanda:

  • senast den 15 april för ansökan till höstterminen
  • senast den 15 oktober för ansökan till vårterminen

Efter sista anmälningsdag stängs anmälan helt. De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar igen för sen anmälan den 15 juli respektive 15 december.

• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb: Anmälan och antagning

Stockholms universitets utbildningsdatabas

I Stockholms universitets utbildningsdatabas hittar du mer specifik information om de olika program och kurser som ges vid Stockholms universitet.