Universitet och högskola

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Samverkan
  5. Universitet och högskola

Fakultetsgemensamt masterprogram i språkvetenskap

Vid Stockholms universitet ges ett fakultetsgemensamt masterprogram i språkvetenskap med inriktningar mot bland annat språkdidaktik och svenska som andraspråk.

Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Stockholms universitet erbjuder ett stort utbud av program och kurser som leder till lärarexamen, och som ger kompetens att arbeta som lärare i olika ämnen, inom olika verksamheter och för olika åldrar. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en viktig del av lärarutbildningen, där praktik och teori knyts samman.

Totalt sett är det ca 25 institutioner som på ett eller annat sätt medverkar i lärarutbildningen. Beslut som rör lärarutbildningarna vid Stockholms universitet fattas på olika nivåer.

Nära samarbete med andra institutioner

KONTAKT

Uppdragsutbildning
Pernilla Rosell Steuer
pernilla.rosell-steuer@isd.su.se
08-1207 6728

Sofia Engman, föreståndare
Nationellt centrum för svenska som andraspråk
sofia.engman@andrasprak.su.se
08-1207 6756
www.andrasprak.su.se

VFU-studierektor vid ISD
Karin Boberg
vfu@isd.su.se
08-1207 6817

resurs- och utvecklingscentrum

NC

för studentens VFU-period

VFU-portfölj