Uppdragsutbildningen kan antingen ligga i linje med institutionens befintliga utbud eller skräddarsys efter behov och beställning.

Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan av den grundläggande högskoleutbildningen som bygger på ett avtal mellan institutionen och en arbetsgivare. Utbildningen kan ge högskolepoäng.

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar?

För information eller upphandling av våra uppdragsutbildningar, kontakta
Pernilla Rosell Steuer, 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

För information om övrig uppdragsutbildning, ej poänggivande, kontakta
föreståndaren för Nationellt centrum för svenska som andraspråk:
Sofia Engman, 08-1207 6756, sofia.engman@andrasprak.su.se
• Läs mer på Nationellt centrums egen webbplats: www.andrasprak.su.se