Forskarkollegiets uppgift är bland annat att:

 • utgöra ett forum för diskussioner kring framtidsvisioner och strategier gällande forskning och forskarutbildning
 • ge förslag på nyantagning av doktorander
 • granska och bedöma ansökningar om antagning till forskarutbildningen
 • ansvara för att förslag ges på handledare till doktorander som antagits
 • ge förslag på nya kurser på forskarnivå

Forskarkollegiet sammanträder
VT19: 5/3, 4/6.

Sammankallande och ordförande:
Institutionens forskningssamordnare Elisabeth Zetterholm.

För disputerade medarbetare med lärar-/forskaranställning ingår deltagande i kollegiets arbete i FoU-tiden. För övriga – dvs. administrativt anställda – disputerade medarbetare är deltagandet välkommet men frivilligt.

Forskarkollegiet vid Institutionen för språkdidaktik

 • Katrin Ahlgren
 • Alia Amir
 • Monica Axelsson
 • Camilla Bardel
 • Anna Bergström
 • Aina Bigestans
 • Per Blomqvist
 • Erik Cardelús
 • Anna Chryssafis
 • Una Cunningham
 • Christine Ericsdotter Nordgren
 • Ylva Falk
 • Birgitta Fröjdendahl
 • Kamilla György Ullholm
 • Mara Haslam
 • Christina Hedman
 • Ewa Jacquet
 • Zakaria Lemmouh
 • Ingrid Lennartsson Hokkanen
 • Raquel Llama
 • Dorota Lubińska
 • Ulrika Magnusson
 • Eva Nilson
 • Tore Nilsson
 • Lotta Paulin
 • Anders Philipsson
 • Katarina Rejman
 • Jenny Rosén
 • Pernilla Rosell Steuer
 • Laura Sánchez Pérez
 • Karin Sandwall Åsberg
 • Joakim Sigvardson
 • Per Snoder
 • Eva Söderberg
 • Jeanette Toth
 • Pia Visén
 • Sari Vuorenpää
 • Barbro Westlund
 • Elisabeth Zetterholm

Hela forskarkollegiet kan nås via funktionsadressen forskarkollegiet@isd.su.se