Nyheter

Nyheter

Nyheter från Institutionen för språkdidaktik samt ett urval av nyheter från Stockholms universitet:

  • Samtal om språkdidaktisk forskning i öppen onlinekurs 2021-02-26 Nu finns det en öppen nätbaserad utbildning för språklärare som vill bekanta sig med språkdidaktisk forskning. Una Cunningham och Tore Nilsson vid Institutionen för språkdidaktik har startat läsecirkeln CIRCLE.
  • Foto: Zurijeta/Mostphotos Sommarkurser 2021 2021-02-23 Institutionen för språkdidaktik ger flera sommarkurser på halvfart. De riktar sig framför allt till dig som redan arbetar som lärare men även till dig som är lärarstudent och vill lära dig mer.
  • Foto: Aleksandr Davydov/Mostphotos Ny grundlärarprofil för teckenspråkig tvåspråkig undervisning 2021-02-11 Kan du teckenspråk och vill bli lärare för de yngsta eleverna? Till hösten 2021 startar Stockholms universitet en ny profil inom grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3.
  • Foto: Jens Olof Lasthein, Niklas Björling, Viktor Gårdsäter, Michael Barón o Victoria Heath/Unsplash Låt dig inspireras – få matnyttig information till lunch 2021-02-08 Varje onsdag i lunchtid, från den 10 februari till slutet av april, bjuder Studentavdelningen studenter på matnyttiga inspirations- och informationsträffar med efterföljande frågestund.
  • Foto: kasto80/Mostphotos Webbaserad undervisning hela våren 2021-02-05 Med anledning av coronapandemin kommer undervisningen vid Institutionen för språkdidaktik att vara webbaserad under hela vårterminen 2021.
  • Nyanlända elever med begränsad skolbakgrund behöver individuellt pedagogiskt stöd i kombination med social samvaro med andra elever, visar studien. Varken förberedelseklass eller vanlig klass är bra för alla nyanlända 2021-01-26 Nyanlända elever kan gå i förberedelseklass eller i ordinarie klass från början. Men ingen av modellerna skapar i sig självt goda villkor för varje elev. Det visar en studie av två skolor som har organiserat undervisningen för nyanlända elever på olika sätt.
  • Student som planerar. Fotograf: Niklas Björling Öppen studio - kom igång med studieplanering 2021-01-25 På onsdagar står dörren till sal 156 i Studenthuset öppen. Ta med dig kaffe och macka, slå dig ner och kom igång med veckoplanering, läsande eller skrivande.
  • Ny bok undersöker lärandet av tredjespråk 2020-12-17 I en ny antologi om tredjespråksinlärning bidrar forskare från olika håll i världen med sina kunskaper. Redaktörer är Camilla Bardel och Laura Sánchez vid Institutionen för språkdidaktik.
  • Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet. De allra flesta genomför VFU under pandemin 2020-12-08 Intervju med Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet.
  • Foto: Maria Sbytova/Mostphotos. Distansundervisning i gymnasiet kräver tydliga ramar 2020-12-07 Gymnasieelever som får undervisning på distans behöver tydliga ramar för att bättre kunna hantera den plötsliga friheten. Det visar en hittills opublicerad studie om gymnasieelevers upplevelser av distansundervisning.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736