Alla som läser svenska för invandrare (sfi) måste göra nationella prov i ämnet. Proven är inga examensprov, men de är ett stöd för lärarna när de sätter betyg och de är viktiga för att sfi-elever över hela landet ska bedömas likvärdigt. Proven ges på kursnivåerna B, C och D och varje prov består av flera delprov som testar olika färdigheter hos eleven.

Men vilka är det då som gör de nationella proven i sfi, och hur?

Två prov per kurs varje år

De nationella proven i sfi arbetas fram av en provgrupp vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket. I gruppen ingår sju provkonstruktörer, en statistiker, en administratör, en projektledare och en vetenskaplig ledare. 

Provgruppen för nationella prov i sfi. Bakre raden från vänster: Grazyna Bartholdson, Marie Gustavsson, Margareta Majchrowska, Andreas Hall, Ulrika Rylander, Stina Robén, Sofia Engman, Helén Lindholm. Längst fram: Anneli Öckerman och Gustav Wallentin Staaf.
 

Alla provkonstruktörer är lärare i grunden, med svenska som andraspråk i sin lärarexamen. De har också någon form av fortbildning inom provkonstruktion och annan extra utbildning inom språkområdet.

Provgruppen gör två prov per kurs och år och det brukar vara två provkonstruktörer som jobbar med varje kursnivå. Helén Lindholm berättar hur det kan börja:

- Vi utgår från de styrdokument som beskriver vad varje kurs ska innehålla och när vi fått en idé så dryftas den i hela vår grupp. Sedan bestämmer vi något slags tema som ska finnas som en röd tråd genom de olika provdelarna Läsa, Höra, Skriva och Tala.

- När vi sedan planerar för ett delprov, till exempel läsförståelse, följer vi så kallade testspecifikationer för att få en översikt över vilka uppgifter som ska ingå i ett prov, fortsätter Anneli Öckerman.

Viktigt med tydlighet och rättvisa

En stor del av provkonstruktörernas jobb är att skapa och dokumentera situationer som kan användas till uppgifterna. Inspiration hittar de ofta på internet och i tidningar.

- Vi letar först efter texter som vi kan utgå från. Gärna något som man själv går igång på och tycker det är roligt att skriva om. Man får jobba mycket med texten så att den blir autentisk samtidigt som ska det vara på rätt språknivå. Det är en svår balansgång med att få till det, säger Ulrika Rylander.

Till en uppgift behövdes en bild på någon som knådade deg. Provgruppen iscensatte då ett bullbak.

- Vi är observanta i våra vanliga liv också, tillägger Helén Lindholm. På situationer där det händer saker, som när folk pratar med varandra i tunnelbanan. Och ibland drar man fram grejer hemma och fotograferar - dammsugare, symaskin, grytor...

Hon berättar skrattande om hur det hänt att de kört igång ett helt bullbak bara för att det behövdes bilder på en person som knådade deg.

Uppgifterna till hörförståelsen spelar provkonstruktörerna in i Språkstudions inspelningsstudio och ibland intervjuar de varandra. När det gäller talet så måste elever från alla delar av landet kunna förstå, så utpräglade dialekter eller dialektala uttryck bör undvikas. Det är viktigt med tydlighet och rättvisa i de nationella proven.

Uppgifterna granskas och prövas ut

För att säkra kvaliteten på sfi-proven granskas de under processens gång av lärare, skolledare och forskare i externa referens- och bedömargrupper. Med jämna mellanrum genomförs även utprövningar av proven. Då reser konstruktörerna runt i landet och låter sfi-eleverna genomföra ett urval av uppgifter, för att pröva om de fungerar som det är tänkt.

Provgruppens statistiker Grazyna Bartholdson berättar att varje uppgift prövas ut på minst 200 testtagare, en mycket heterogren grupp utifrån ålder, språk och utbildningsbakgrund. Det är lärarna som väljer ut vilka elever som ska göra testet.

- Sedan gör vi statistiska analyser av testresultaten, och utifrån det väljer vi ut vilka uppgifter vi ska ha med i det skarpa provet.

Provkonstruktörerna tar också fram bedömningsanvisningar som skickas ut med varje prov. Där finns även exempel på bedömda elevprestationer som lärarna kan använda som stöd för att göra en rättvis bedömning av provresultaten.

Efter layout levereras sedan hela produkten till ett tryckeri. Det färdiga nationella provet i sfi ägs av Skolverket, så där slutar provkonstruktörernas ansvar - de har redan börjat med nästa prov.