Hanaholmen i vinterskrud.

Representanter från Stockholms universitets grundlärarprogram och Helsingfors universitets svenskspråkiga klasslärarutbildning träffades i februari 2019 på Hanaholmen, ett kulturcentrum utanför Helsingfors. Syftet var att planera vidare kring det utbyte mellan de båda lärosätena som tog fart för ett par år sedan.

Vid planeringsträffen på Hanaholmen deltog även lärarstudenter, praktikskolor, Sveriges Kommuner och Landsting samt lärarutbildningarna vid Uppsala universitet och Tallinns universitet. Mötet kunde genomföras tack vare medel från Kulturfonden Sverige-Finland samt projektet Nordplus Network for Teacher Education.

Lärarstudenter kan göra VFU i Finland

Finlands åtta universitet med lärarutbildning har fasta övningsskolor från grundskolan till gymnasiet där undervisande och handledande lärare är anställda av universitetet. För två år sedan startade Helsingfors universitet en svenskspråkig lärarutbildning för årskurs 1-6 och då tillkom ett nytt sätt att organisera praktiken genom ett nätverk av svenska partnerskolor. Nu har lärarstudenter på våra grundlärarprogram möjlighet att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Helsingfors universitets praktikskolor och de finska studenterna kan göra praktik på Stockholms universitets partnerskolor.

I höstas tog Felicia Wiridén, som läser till grundlärare vid Institutionen för språkdidaktik, chansen att göra sin sista VFU-period på en svenskspråkig praktikskola i Finland och vårterminen 2019 kommer tre studenter från Helsingfors universitet till Stockholms praktikskolor Bäckahagen och Helenelund.

I Sverige är för närvarande 27 universitet mer eller mindre involverade i lärarutbildning och i Stockholms län jobbar man nu med en ny klusterinriktad organisation för skolpraktiken.

VFU-studierektor Camilla Gamrell från Stockholms universitet och utbildningsledare Emilia Juslin från Helsingfors universitet berättade om hur skolpraktiken är organiserad vid de båda lärosätena.