Vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, kan du fortbilda dig i språkdidaktisk forskning. Gör en sen anmälan till vårens kurser. Anmäl dig senast 9 mars.
 

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik – US532F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde, eller lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6 krävs.

► Anmäl dig på antagning.se senast 9 mars.

 • Vad är systemisk-funktionell lingvistik?
 • Hur kan man analysera text med hjälp av systemisk-funktionella begrepp?
 • Hur kan man analysera barns och ungas språkutveckling genom att använda systemisk-funktionell lingvistik?

Den här kursen ger dig en grundläggande introduktion till systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Du får lära dig förklara och problematisera grundläggande drag i den systemisk-funktionella språkmodellen, språkteorin samt olika begrepp för språk- och textanalys. I kursen kommer du också att få ta del av forskning som baseras på systemisk-funktionell lingvistik och som behandlar barns och ungas språkutveckling samt analys av barns och ungas texter.

 • Kursen går på halvfart.
 • Start den 29 mars och avslut den 9 juni.
 • Tre undervisningstillfällen på campus.
 • Schema.

Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv - US534F

(7.5 hp, avancerad nivå)

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde, eller lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6 krävs.

► Anmäl dig på antagning.se senast 9 mars.

 • Hur används bedömning i språkundervisningen? Vilka teoretiska överväganden ligger bakom olika former av bedömningar?
 • Vilka metoder för språkbedömning lämpar sig för olika syften med bedömningen?
 • Hur kan jag som lärare bättre förstå och hantera bedömningsprocesser i språkundervisningen?

I den här kursen får du lära dig mer om centrala teoretiska perspektiv på bedömning av språk. Kursen tar upp frågor som hur och till vad bedömning kan användas i språkundervisning för formativa och summativa syften. Du får också hänvisa till egna erfarenheter för att analysera din egen och andras bedömningspraktik. Utrymme ges för att välja redovisning av teoretiska perspektiv i samråd med kursläraren.

 • Kursen går på halvfart.
 • Start den 26 mars och avslut den 9 juni.
 • Tre undervisningstillfällen på campus.
 • Schema.