Sena anmälningar behandlas bara om det finns platser kvar. De som har ansökt i tid behandlas först, de får ett första antagningsbesked med svarskrav. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan.

Kompetensutveckla dig i vår

Vid Institutionen för språkdidaktik ligger utbildningsfokus på den språkdidaktiska kompetensen. Till vårterminen 2019 är följande kurser och program öppna för sen anmälan.

► Fristående kurser:

► Lärarlyftet:

► Ämneslärarprogram: