Universitetslektor Barbro Westlund är forskare och undervisar lärare i läs- och skrivutveckling. Hon är även en av experterna i regeringens satsning "Läslyftet", som ska utbilda lärare i effektivare metoder i läsning och skrivning.

Högläsningen har stor betydelse för att barn ska utveckla en läsförståelse. Det finns det mycket forskning som visar. Men det gäller att skilja på olika sorters läsning, menar läsforskaren Barbro Westlund.

- Hur man läser är verkligen något jag vill betona. Därför är det också avgörande vilka böcker man väljer, säger hon.

När det gäller frågan om vilka böcker man ska välja, refererar Barbro till en studie i USA, där föräldrarna fick i uppdrag att läsa högt ur mer faktabaserade böcker. Det ledde till att de små barnen utvecklade mycket större ordförråd än om de läste enbart sagor.
 

------------------

► Läs hela intervjun på DN Insidan:
"Sakprosa lika viktig som sagor"