Under Lärarkonferens2016 i Aula Magna gavs ett stort antal seminarier och workshops inom områden som exempelvis interaktivt lärande, akademisk litteracitet, strategisk pedagogisk utveckling och pedagogisk skicklighet. Vid lunchen fanns dessutom möjlighet att ta del av korta presentationer, posters och information från olika stödfunktioner vid universitetet, bland annat informerade Språkstudion om de olika resurser de erbjuder för formell och informell språkinlärning.

Under lunchtimmen informerade Språkstudion om sin verksamhet.
Under lunchtimmen demonstrerade Språkstudion sina digitala resurser för undervisning och examination.
 

Från Institutionen för språkdidaktik deltog:

Christine Ericsdotter
Poster:
Effektiv feedback på text - Kommentarsbank som metod
Kan användning av en bank av färdigformulerade kommentarer vara ett sätt för dig att möta studenters behov av stöd för akademisk skrivutveckling?

Rundabordsseminarium:
Inlärning/examination på främmande språk
På Språkstudion kan språklärare genomföra olika typer av formativ och summativ examination.

Katarina Rejman och Christine Lalander presenterar poster om SAIL-projektet vid Lärarkonferens2016.
Katarina Rejman och Christine Lalander presenterar poster om SAIL-projektet vid Lärarkonferens2016.

Birgitta Fröjdendahl
Christine Lalander
Katarina Rejman

Poster:
Självständigt arbete som en integrerad del i lärarutbildningen (SAIL)
Presentation av ett projekt som omfattar kvalitetsutveckling av självständigt arbete i lärarutbildningen. Projektet fokuserar på tre delar: Utveckling av dokument, mallar och annat stödmaterial, ökad samverkan med VFU-handledare på övningsskolor och samarbete med lärarutbildare vid Helsingfors universitet och Åbo akademi.

Kamilla György Ullholm
Rundabordsseminarium:
Träna akademisk litteracitet från dag ett - utan avkall på ämnesinnehåll
Seminariet handlade om hur vi på ett enkelt sätt kan stärka studenternas medvetenhet om kraven på skrivande och resonerande inom akademin och träna deras färdigheter utan att tappa ämnesfokus.

Tore Nilsson
Pernilla Rosell Steuer

Interaktiv presentation:
Podcast i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
I presentationen presenterades ett pågående projekt med podcastavsnitt som pedagogisk resurs i lärarutbildningen med inriktning mot språk.

Ylva Sandberg
Workshop:
Tvåspråkig undervisning, ja, men hur?
Workshop som presenterade och diskuterade exempel på tvåspråkig ämnesundervisning - engelska och svenska - i gymnasieskolan.