Områdesnämnden för humanvetenskap vid Stockholms universitet har beslutat att universitetets grundlärar- och ämneslärarprogram får nya programstrukturer från och med höstterminen 2017. Det innebär att lärarprogrammen som följer nuvarande programstruktur startade för sista gången vårterminen 2017.

Kontakta din studievägledare

Om du som student, av någon anledning, inte följer den ordinarie programstrukturen bör du därför kontakta din studievägledare för att få information om hur du kan fullfölja dina studier.

Du som läser till grundlärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 eller ämneslärare med inriktning mot språk kontaktar studievägledarna vid Institutionen för språkdidaktik: studievagledare@isd.su.se