Snart kan du anmäla dig till hösten 2020.
Vad vill du göra i höst? Anmäl dig till en kurs eller ett program vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Foto: Ingmarie Andersson
 

Institutionen för språkdidaktik kommer hösten 2020 att ge:

Grundlärarprogram med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Ämneslärarprogram med inriktning mot språk
- för arbete i grundskolans årskurs 7-9, 240 hp

Som språklärare i grundskolans årskurs 7-9 undervisar du i två olika ämnen. Till hösten 2020 kan du välja följande kombinationer:

Ämneslärarprogram med inriktning mot språk
- för arbete i gymnasieskolan, 300 hp

Du som vill bli gymnasielärare kan välja att undervisa i två olika språk eller så kan du kombinera ett språk med ett annat ämne. Till hösten 2020 kan du välja följande kombinationer:

Kurser i språkdidaktik

Kurser i svenska som andraspråk

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik