Christine Lalander
Christine Lalander

- Det förvånande mig att det inte fanns någon korrelation mellan svaga studieresultat på läsförståelseprovet och fortsatt svaga studieresultat under utbildningen. Förklaringen kan vara att många variabler påverkar studenternas studieresultat och att det prov som användes visade sig ha stora brister då det analyserades, säger Christine Lalander, universitetsadjunkt vid Institutionen för språkdidaktik, som 2014 lade fram sin licentiatavhandling "Diagnostiskt läsförståelseprov i början av lärarutbildningen med inriktning mot språk".

Försöket med ett diagnostiskt läsförståelseprov för nyantagna språklärare genomfördes i det som kan benämnas det gamla lärarprogrammet. Då var söktrycket lägre och samtliga sökande kunde antas. Många språklärare avbröt dock utbildningen. I Christine Lalanders studie hade omkring hälften av de 135 studenterna hoppat av utbildningen efter tre terminer. Bland de som hoppade av var medelvärdet från läsförståelseprovet lägre än för gruppen totalt.

Christine Lalanders licentiatuppsats, Stockholms universitet 2014.
Christine Lalanders licentiatuppsats, Stockholms universitet 2014.

- En studie utförd på samma sätt i dag skulle förmodligen inte ge samma resultat. Det stora antalet avhopp som fanns då märker vi inte av i dag då det till många inriktningar är fler som söker än som kommer in, säger hon.

Studenterna positiva till övningsuppgift

I dag har studiens läsförståelseprov utvecklats och används av Institutionen för språkdidaktik som en uppskattad reflekterande övningsuppgift för nya grundlärarstudenter. Kurstexter av olika svårighetsgrad ger studenterna insikter i strategier för att ta sig an akademiska texter.

- Studenterna är positiva till det stöd övningen ger och som lärarutbildare känns det bra att bidra till studenternas insikt om den egna läsförståelseförmågan tidigt i utbildningen för att förhindra avhopp senare.

Har reviderat sin uppfattning om antagningsprov

För Christine Lalander har studiens resultat medfört att hon inte längre är lika självklar förespråkare för prov som ett urvalsinstrument för antagning till lärarutbildningen.

- Denna form av prov riskerar att utestänga studenter som kanske blir alldeles utmärkta lärare. Ska man använda sig av ett sådant prov bör det ingå en intervju med de sökande där de bland annat får reflektera mer över varför de valt den utbildning de valt.

För mer information kontakta Christine Lalander: 070-671 94 18, christine.lalander@isd.su.se

Text: Gunilla Nordin, pressekreterare lärarutbildningarna, Stockholms universitet
 

"Ge studenterna chans att utvecklas"
    Christine Lalander intervjuas i Skolvärlden