Universitetsledningen vid Helsingfors universitet gästade våren 2014 Stockholms universitet och dess ledning. Det mötet resulterade i ett beslut om att utveckla och intensifiera samarbetet mellan de båda lärosätena, bland annat mellan dess lärarutbildningar.

Under 2015 och 2016 besökte sedan de båda universitetens lärarutbildningar varandra, i syfte att utveckla ett framtida lärar- och studentutbyte. Samtliga lärarutbildningsinstitutioner vid Stockholms universitet är nu engagerade i utbyten med lärarutbildningarna vid Helsingfors universitet.

För ett år sedan kom de finska lärarutbildarna Lili-Ann Wolf och Christa Koski till Stockholms universitet med en grupp svenskspråkiga lärarstudenter för att träffa kollegor och studenter i Sverige.
För ett år sedan kom de finska lärarutbildarna Lili-Ann Wolf och Christa Koski till Stockholms universitet med en grupp svenskspråkiga lärarstudenter för att träffa kollegor och studenter i Sverige.
 

Pedagogiska studier för lärare

Onsdagen den 17 januari 2018 får vi nu åter besök från grannlandet, av ett hundratal personer från Helsingfors universitet och Aalto-universitetet. Den finska delegationen består av svensk- och finskspråkiga lärarutbildare och forskare, samt deras studenter i ämnesdidaktik och representanter från övningsskolor och praktikskolor i Finland.

Syftet med besöket är att utveckla pedagogiska studier för lärare. Samtliga lärarutbildningsinstitutioner vid Stockholms universitet medverkar i programmet och några av våra övningsskolor kommer också att delta.